автор: Николай.В.К

ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИНЦИПА УПРАВЛЯВАЩ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТА ----ОБОБЩЕНИЕ в писма
Забелязах че когато пиша във форум или писмо аз по добре централизирам мислите си и по добре разказвам за своите вярвания

А законите му са съвършенни. Но Това се отнася за моя Бог Израилевият. Който превъьхожда Исус по много показатели. За мене е вярно това "19 Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен да даде помощ, Възвисих едного избран между людете. 20 Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах. 21 Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява. 22 Неприятелят няма да го изнудва, Нито предаденият на нечестие ще го наскърби. 23 Но Аз ще съкруша пред него противниците му, И ще поразя ония, които го мразят. 24 А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него; И с Моето име ще се издигне рогът му. 25 Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките. 26 Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара. 27 При това Аз ще го поставя в положение на първороден, По-горе от земните царе. 28 Вечно ще пазя милостта Си за него; И заветът Ми ще бъде верен спрямо него. 29 Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето. 30 Чадата му ако оставят закона Ми, И не ходят в съдбите Ми, 31 Ако престъпят повеленията Ми. И не опазят заповедите Ми, - 32 Тогава ще накажа с тояга престъпленията им, И с бич беззаконията им; 33 Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си. 34 Няма да наруша завета Си, Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми. 35 За едно нещо се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида, 36 Че потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене," /Псалм 29:19-36/

Незнам дали съм Давид но знам че съм като него. И както Бог се отнасяше с него така и сега със мен. Давид прославяше Бога с мъдрост изразена в песен записани в Библията като Псалми. Аз го прославям с музиката си. Парчетата от nvknvk19 до nvknvk28 са много силни и вдъхващи страхопочитание, като целта е да прославя моя Бог и неговите синове пророците. Показали истинският път по който ако върви човек няма да има никакви сериозни проблеми и ще бъде винаги щастлив. Парчетата се слушат със WINAMP. Ще чакам отзиви. Идете на http:// nvknvk.data.bg или на http://free.hit.bg/nvknvk Аз не исках да говоря още в началото затова, но обстоятелствата ме задължават. цар Саул е Слави Трифонов и както в древноста така и сега Бог го отхвърли. Не иска да помага на бедните само иска да трупа свинята. Цялото северно черноморие е негово и кой знае още какво. Обаче Бог е решил да откъсне царството от ръката му. Защото България е истинският Израел. Затова помаза чакрата ми и ме обяви на ангелите си за законен цар на Израел. Цар Калоян е Ахаав. Затова се случиха наводненията в този град. Езавел беше жена му която изби господните пророци. Всички които пострадаха в цар Калоян бяха велможите му. В Гърция визникна хомосексуализма и е най разпространен там. Според Алена Израел е Гърция. Азис се мисли за пророк Самуил обаче как съчетава хомото със пророкуването не ми е ясно. Чуйте парчетата ми и прочетете стиховете и ще разберете какви са плановете на Господ за света и какви са законите които управляват света. Разбира се силните и богатите се заобикалят с чародеи и магьосници и в този живот прескачат наказанието. Но в следващия ние ги виждаме като слабоумни деца или церебрална парализа и т.н.

Не се учудвайте че в предишното писмо казах че моят Бог Израилевият е по добър от Отец и неговия син Исус Христос. Но тук трябва да по разсъждаваме. Исус казва че небесният отец храни небесните птици и много често под небесен Отец има впредвид своя баща. Следователно Богът Хор или Хорус е бащата на Исус. Трябва да си спомним че той му праща бял гълъб след като е кръстен от Йоан Кръстител. Но прочетете надолу и ще разберете че Хор и синът му не са справедливи.

11 Каза още: Някой си човек имаше двама сина. 12 И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. 13 И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. 14 И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. 15 И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. 16 И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше. 17 А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! 18 Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; 19 не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. 20 И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 21 Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син. 22 Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му; 23 докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим; 24 защото този мой син бе мъртъв и оживя; изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. /Лука 15:11-24/

14 Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. 15 На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. 16 Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. 17 Също и тоя, който получи двата спечели още два. 18 А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си. 19 След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях. 20 И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. 21 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 22 Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. 23 Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. 24 Тогава се приближи тоя, който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сял, и и събираш гдето не си пръскал; 25 и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. 26 А господарят му в отговор каза: Зли и лениви, слуго! знаел си, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал; 27 ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. 28 Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. 29 Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има. 30 А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. /Матея 25:14-30/

Изводите какви са. На синовете си ще прости всичко. А на слугите си които му връщат това което е негово ще ги хвърли в тъмница Виждаме че не справедливо нали. Сега за моя Отец се казва че е най справедливият и праведен Бог. Аз като негов син защитавам всичко което е казал. Следователно бащата на Исус Христос е грешник и затова Исус обича грешниците и се опитва да ги спаси от наказанието. Според мен Хор е Азазел ангелът на бога който повежда бунт срещу него. И както пиша в книгата на Енох

21. И те казали на своя Господ Цар: "Господ на господарите, Бог на богов, Цар на царете! 22. Твоят престол на славата ти существува във всички родове на мира: Ти си прославлен и възхвален! 23. Ти всичко си сътворил, и владичеството ти над всичкото на Тебе принадлежи: всичко пред Тебе е ясно и открито, и Ты виждаш всичко, и нищо не може да се скрие пред Тебе. 24. Така че виж какво е направил Азазел, как е научил на земята на всякакво нечестие и е открил небесните тайни на света. 26. И дошли стражите един с друг при дъщерите челвешки и преспали с тях, с тези жени, и се осквернили, и им открили тези грехове. 27. Жени им родили исполини, и чрез всичко това цялата земя се напълнила с кръв и нечестие. 28. И ето сега разделените души се оплакват и крещят към вратите небесни и тяхното воздишане се вознася: те не могат да избягат от нечестието, което се извърши на земята. 29. И Ти знаешь всичко, преди това да се е случило, и Ти знаешь това и техните дела, и, въпреки това нищо не ни казваш. 30. Какво сега ние сме длъжни да направим с всичко това?

"Така че виж какво е направил Азазел, как е научил на земята на всякакво нечестие и е открил небесните тайни на света.

Кои са небесните тайни. Светът още от началото е съвършен. Но както разбрахме от по горе Хор е грешник следователно той е научил хората как да се лекуват със билки и хапове и магически отвари да живеят вечно.

Защото на друго място Бог е казал 6 Гласът на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да провъзглася? - Всяка твар е трева, И всичката й слава като полския цвят; 7 Тревата съхне, цветът вехне; Защото дишането Господно духа върху него; Наистина людете са трева!

Значи дишането Господно прави така че хората да остаряват. По точно наказанието за ГРЕХОВЕТЕ състарява хората

Затова Исус Христос е измислил причастието всеки който е негов и го взима продължава да живее. Обаче ако някой негов враг вземе тогава го застига проклетия. А колко хубаво беше казал обичайте враговете си нали????

Ще започна с това че ви видях наскърбени заради смърта на Лучано Павароти, когато ви казаха че той е умрял завинаги. Този човек не беше толкова добър колкото изглеждаше. Аз го видях по телевизията на пътешествие до храма мачо Пикчо древният град на ацтеките. Та той събра туристите и им пееше за пари. А повечето от туристите бяха със кожа като на циганите т.е самите ацтеки които едва ли са богати. Затова Бог се наскърби и го уби. Трябва да знаете че колкото по високо стои човек в обществото толкова по сурово е наказанието за провинение щом Бог разбере. Същото се отнася за всеки който се има за голяма личност. Спомняте ли си репортажа по вашата телевия за слънчев бряг. Когато показаха 2 скандинвски туристки които се радват на евтиния алкохол и големите български ....... Сещате се какво. Аз много се смях. Ама какво да ги правиш тези хора са още в началото на живота си. Първо са били насекоми след това животни и сега хора. Бог няма да ги съди строго за грешките им. Защото са малки. Колкото повече растат толкова по големи отговорности ще възлага Бог на тях. СЕга да ви разкажа за бизнесмените. Тези които служат на Христос обичат единствено семейството си за слугите им не ги е грижа. Даже се държат нагло и предизвикателно със тях както казах в предишното писмо. А ако имат власт даже и мрачната сянка биха пратили "мързеливците" Нищо чудно че в Япония бушуват тайфуни и стават земетресения. Затова най великият пророк Еремия ги осъжда

13 Горко на онзи, който строи къщата си с неправда, И стаите си с кривда; Който кара ближния си да му работи без заплата, И не му дава надницата му; 14 Който си казва: Ще си построя голяма къща и широки стаи; В които си отваря прозорци, И я покрива с кедър и я боядисва с алено. 15 Понеже гледаш да си натрупаш кедрове, ще царуваш ли? Баща ти не ядеше и не пиеше ли? Да! но той извършваше правосъдие и правда, Тогава благоденствуваше. 16 Отсъждаше делото на сиромаха и на немотния; Тогава благоденствуваше. Не значеше ли това да Ме познава? казва Бог. 17 А твоите очи и твоето сърдце не са в друго, Освен в нечестната си печалба, и в проливане невинна кръв, И в извършване насилство и угнетение./Еремия 22:13-17/

В миналото са се изхитрявали и не са давали заплата на работниците си. Сега трябва да усъвршенстваме стиха и той да прозвучи така. Горко на този който си строи голяма къща и си купува скъпи коли с парите на работниците които работят за него. Докато работнците пътуват с автобуса и живеят под наем.

Друг стих казва така Прит.28:20 Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан. Прит.28:22 Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне

Прит.22:16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си, И който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.

Сега смейте се на тези шоу игри в които побеждава най умния който разбира се почти винаги е добре финансово.

Аз ви казах в първото писмо най богатите се обкръжават със чародеи и магьосници които им чистят кармата от негативни влияния. Така че Бог може да ги накаже единствено в следващото прераждане. И тогава те се като Дарина или Светльо или някой друг на когото всички съчувстваме. Добре съчувстваме на тези страдалци защо не съчувстваме и на сиромасите. Защо има толкова хора които се ровят по боклуците. И тези ангели които съчувстват на тези деца 5 пари не дават за страданието на сиромасите. И това дразни много Бога и той наказва сурово

И сега един важен извод. Бог избрал ли е да бъде Бог или е просто такъв. И ако той е просто такъв то тогава и ние като негови създания сме просто такива. Така че глупости от рода всеки сам си кове съдбата при мене не вървят. Защото всички сме с различен старт в живота. Ако искате да прочетете теорията за свободен избор или предопредление моля идете на http://nvknvk.data.bg/webpage/letter1.htm или http://free.hit.bg/nvknvk/letter1.htm

Впрочем поздрави ,няма съмнение че вие Мариана Векилска и Боряна Гидикова сте Лия и Рахил жените на Яков който чете нека разбира. По този случай аз направих последното 10 парче което се намира в папка nvknvk28

А и забравих нещо което не знаете. Президента Георги Първанов освободи състезателя по фигурно пързаляне Андрей Ставински от затвора както направи със лекарките които заразиха либейските деца със спин. Да ама шофьорът от река Лим който 40 години е карал автобус и сега е направил 1 грешка излежава 5 годишна присъда в затвора СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е А

Така сега ще ви разкажа за моя Бог Бафомет или Шао Кан който е и Господаря на Вселената. Защо е такъв. Много просто ако не беше така болестите отдавна да са изчезнали все пак Исус Христос и неговият Отец се борят, обаче освен лекарства и облекчение на болката при най тежките болести друго не могат да измислят и не могат да се преборят така че има 3 варианта на това кой прави болестите
1. Болестите ги прави Дявола на който му харесва да гледа как страдат невинните хора Както пише във книгата Йов

"3 После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина. 4 А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живото си. 5 Но простри ръката Си сега, та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице." /Йов 2:3-5/

2. Болестите си ги прави самият човек т.е това е неговата карма, ако върши добри дела кармата му се изчиства
“16 Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло, 17 Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. 18 Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна. 19 Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята;” /Исая 1:16-19/.

3. Болестите са случайност както и нещастията те са просто част от живота

Сега нека прочетем що за човек беше Йов и ще видите че присъдата му е справедлива

Така говори Йов: "1 Но сега ми се подсмиват по-младите от мене, Чиито бащи не бих приел да туря с кучетата на стадото си; 2 ЗАЩОТО В ЩО МОЖЕШЕ ДА МЕ ПОЛЗВА СИЛАТА НА РЪЦЕТЕ ИМ, Човеци, чиято жизненост бе изчезнала? 3 От немотия и глад те бяха измършавели; Гризяха изсушената земя, отдавна пуста и опустошена; 4 Между храстите късаха слез, И корените на смрика им бяха за храна. 5 Бяха изпъдени измежду човеците, Които викаха подир тях като подир крадци. 6 Живееха в пукнатините на долините, В дупките на земята и на скалите. 7 Ревяха между храстите. Събираха се под тръните; 8 Безумни и безчестни, Те бидоха изгонени от земята." /Йов 30:1-8/

Така говори един от приятелите му: 5 Нечестието ти не е ли голямо?И беззаконията ти не са ли безкрайни? 6 Защото без причина си взелзалог от брата си.И СИ ЛИШИЛ ГОЛИТЕ ОТ ДРЕХИТЕ ИМ?. 7 Не си напоил с вода уморения,И си задържал хляб от гладния. 8 А който беше як, той придоби-ваше земята:И който беше почитан, тойсе заселваше в нея. 9 Вдовици си отпратил празни,И мишците на сирачетата си строшил. /Йов 22:5-9/

Значи виждаме че законът карма същестува но той е създаден от ДЯВОЛА = БАФОМЕТ = ШАО КАН

Бафомет е обърнат пентаграм т.е човек но наопаки

12 Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; 13 А ти думаше в сърдцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, 14 Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния. 15 Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова. 16 Ония, които те видят ще се взрат в тебе, Ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, Който разклащаше царствата, 17 Който запустяваше света, И съсипваше градовете му, Който не пускаше в домовете им затворниците си? /Исая 14:12-17/

Значи Дяволът се опитва да конкурира законите на създателя "Ще възляза над висотата на облаците" Но как много просто. Бог е казал яжте се един другиго. Дяволът е казал бъдете ВЕГЕТАРИАНЦИ. Бог е казал ебете се с който си поискате. Дяволът е казал само когато се ожените И гледайте мъдроста на Дяволът той казва така Хората са по висши от животните както Бог от човека и животните от насекомите. Следователно колкото по нависоко се изкачваме толкова по високи изисквания ще има Бог към нас. Бог е казал НАЙ СИЛНИЯТ ДА ПРИДОБИВА ЗЕМЯТА. Сатана е казал ПОМАГАЙТЕ НА СЛАБИТЕ ВИЕ ВЪВ НИЩО НЕ СТЕ ПО ВЕЛИКИ ОТ ТЯХ.

А сега за Шао Кан. Ми това е Дяволът затова, за неговите възвишени идеи той е пратен в отвъдният свят и владее АДА. Гледайте MORTAL KOMBAT CONQUEST сериалът има го на zamunda.net И ще раберете че ШАО КАН Е НАЙ ВЕЛИКИЯТ БОГ. Питате се аз кой съм

Аз съм бог SCORPION един от верните му воини. Ако сте изгледали сериалът вече сте разбрали че неговите хора не могат да бъдат убити. Защо ли защото той е този за който Исус е казал

Мат.10:28 Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по- скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.

Длъжен съм да ви кажа че Шао Кан Израилевият Бог има софтуерна компания за игри MIDWAY Който е чел писанията ми знае че за нас "хората" среден път няма, ние сме или към тъмната или към светлата страна.
Какво значи светлата страна ами с 2 думи казано "всичко е любов". Ние от тъмната страна казваме всичко е правда. Правда значи безупречен живот спрямо изискванията на Бог. Както казах в по предишните си писма колкото по нависико стоиш толкова по голямо е сгромолясването, това май беше поговорка нали. Наказанието за Шао Кан беше да отиде да живее в най близкото до ада място. Така че редно е всички да си опичаме акъла както аз обичам най много да казвам. Светлата страна се ръководи от Исус Христос който приема всички, важно е веднъж да повярват в него после могат както си искат да живеят това е най новият им лозунг. Или както във филма "пръстенът на нибелунгите" една христянка каза на един езичник в деня на празненство че днес е езичничка и преспаха заедно. На мен такива хора не ми харесват ама никак. Докато във сериала на Шао Кан mortal kombat conquest. На един търговец му доведоха една крадла, той само я целуна насила и се наръга при следващите обстотелства сам на една стрела в сърдцето и умря. Така че кажете го на всички които познавате опичайте си акъла защото Исус Христос от наказанието няма да ви избави, то рано или късно ще дойде. Затова казвам че Богът на древните израилеви пророци е над всичко и неговите закони управляват света.

Сега да ви разкажа как Шао Кан наказва нацииите за грехът им. 1. Наводнения, урагани тайфуни и градушка "13 Затова, така казва Господ Иеова: Непременно ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър, в гнева Ми ще вали пороен дъжд, и в яростта Ми ще падне голяма градушка от камъни, за да я разруша." /Езекил 13:13/ 2. Огън който изпепелява "8 Затова чакайте Мене, казва Господ, до деня когато се повдигна за да обирам. Защото решението Ми е да събера народите, и да прибера царствата, за да излея върху тях негодуванието Си, всичкия Си лют гняв; Понеже цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревността Ми./ Софония 3:8/

"18 ЗАЩОТО БЕЗЗАКОНИЕТО ИЗГАРЯ КАТО ОГЪН, Който пояжда глоговете и тръните; Да! Той пламти в горските гъсталаци, И те се издигат като тежки облаци дим. 19 От гнева на Господа на Силите земята изгоря. И людете ще бъдат като гориво за огън; /Исая 9:18,19/

Бог ме попита ще унищожиш ли света. Аз му отговорих че докато болестите убиват и тормозят лошите аз няма да унищожавам света. Той се съгласи но това беше Аллах. Шао Кан не си поплю да подпали не само Гърция да прави наводнения и урагани по света.

Тогава Аллах смяташе мен за най силен. НО нещата се измениха. Казаха ми да покажа Господаря на Вслената и аз намерих в zamunda.net mortal kombat conquest.

Израилевият Бог Дяволът прокле Израел че ако не го послуша ще ги направи за поругание на всички народи т.е направи ги хомосексуални както е писано в новият завет Рим.1:28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, 27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. Това пише апостол Павел или Савел който се е гласил за фарисей и е обичал ревностно Израеливият Бог. Българският поп фолк певец Азис е пророк Самуил и е син на Аллах Шао Кан както и Слави Трифонов който е Саул но е ясно че са отхвърлени. Всички които отказват да послушат BAFOMET са хомосексуални или ще обърнат резбата. Това е проклятието с което Бог налага на тези които се мислят за нещо но отказват да слушат истинският Бог. Ако ебеш някой или някоя в гъза ти също си хомосексуалист мерзост пред Бога. Погледнете Самуил после арабските жени и си правете сметка къде ги ебат. "Единственият" недостатък на (Творецът на всички твари е Аллах) е че дава малко на бедните. Създателят на Вселената обаче е Дяволът т.е на всичко неживо растение, цветя, скали, вода и т.н. Той даде разрешение на синовете си да творят след като създаде Вселената. И те понеже бяха по низсши от него създадоха животните които ядат по слабите единият творец от които беше Аллах за да е нещо по различно от това което баща му е направил. След това Дяволът - Господаря на Вселената видя че това което синовете му са създали е много лошо и направи законът карма "Прит.5:22,23/ 22 Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан. 23 Той ще умре от своето отказване от поука; И от голямото си безумие ще се заблуди. Той им говореше но те не го послушаха. Затова Той самият слезе във света да ги научи как да живеят със своя пример. Той беше Ной. Потопи цял свят със вода. Затова синът му Аллах го заточи във Ада там да живее. И така Господарят на Вселената се превърна в Дяволът Тези които достигаха ада и го слушаха ги правеше свои пророци. Знаем за Исая Еремия Езекил и другите малки пророци във Библията. Целта беше да променят Шао Кан т.е Аллах т.е той да ги послуша, защото любовта на Господаря на Вселената е огромна към синът му Аллах. Но Аллах и сега отказва да помага на бедните. Знаете за Сомалия нали тя е мисюлманска държава и най бедната в света. Докато ЮАР а вече и Катар са най луксозните градове в света. И така светът вече е към края на 1000 години когато Господарят на Вселената ще бъде пуснат от затвора огъня. И мисля че ще подпали СВЕТЪТ НАЛИ????