автор: Николай.В.К

ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИНЦИПА УПРАВЛЯВАЩ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТА ----ПРОДЪЛЖЕНИЕ----ЧАСТ VIII-----



Тук съм извадил най важното от учението на бялото братство. ИСУС ХРИСТОС ЗАЩИТИ ТОВА УЧЕНИЕ И ГО НАРЕЧЕ СВОЕ. притчите които бениса дуно използва бяха използвани от един негов ученик на който Исус Христос обеща най високото небе защото го "НАПЪЛНО ГО ПОСЛЕДВАЛ" Смятайте какъв в ТОЙ!!!!!!!!

Е Т О Ч О В Е К Ъ Т "Ние трябва да претърпим страданията, които ни идват, и да извлечем поука от тях." /Ето човекът/

И онзи, който не иска да участва в страданията на човечеството, не ще спечели нищо. Па и що са страданията? Следствия от грешки, причинени някога по наше неумение. Тия именно грешки се изправят чрез процеса на страданието. /Ето човекът/

Страдания не трябва да има. страданията са за грешниците /nvknvk/

Хората казват: „Защо Господ, като е всемогъщ, не оправи света?“ – Как да го оправи? – „Онзи, който лъже, да му изсъхне езикът; онзи, който краде, да му изсъхне ръката.“ Ами тогава ние щяхме да имаме един свят само от неми и сакати. Как мислите – щеше ли да ни бъде приятен такъв един свят само от недъгави хора? /Ето човекът/

Светът е точно такъв. Слава на Бога /nvknvk/

Господ се разлива в малки рекички и наместо Той да ги управлява, оставя те сами да се управляват. /Ето човекът/

Ангелите на Бога се управляват от Него+ техния разум. Но хора да са малки богове това не разрешавам /nvknvk/

Има един стих в Свещеното Писание, в който Господ казва: „Аз бях на Израиля като натоварена каруца, в която хората постоянно турят всичко“ /Ето човекът/

Тук Учителят ви яко лъже /nvknvk/

Нека се върна. Изпърво трябва в този свят да живеем, да се подготвим; не можем да живеем на Небето, защото там топлината и светлината са много ярки. Както градинарят, когато присажда борове, снети от високо място, прави разни пресадки, додето да ги аклиматизира, тъй и Небесният Отец не може да ни вземе оттук и направо да ни посади в Райската градина /Ето човекът/

Значи той с това казва че на небето условията са по лоши всмисъл по малко удоволствия нали? /nvknvk/

" Ние искаме да бъдем добродетелни, силни, богати; можем да имаме и добродетел, и сила, и богатство, и е потребно да ги имаме" /Ето човекът/

Значи ние трябва да бъдем мутри /nvknvk/

Божествена душа никой не е в състояние да поквари. Може да се нацапа отвън, но вътрешно не може, понеже Бог обитава в нея. А немислимо е да се разруши нещо, което Бог пази. /Ето човекът/

Така Бог помни(има си видеокамери) на които се записва всеки грях. Интересното е обаче че ако се прероди човек всичко се изтрива. Това е имал подсъзнателно Исус впредвид при бесадата си с НИкодим. Грехът си е грях няма извинение и наказанието за него са болестите /nvknvk/



ж и т н о т о з ъ р н о "Когато го посеят в земята, какво бихте казали, ако бихте били на негово място? Ще кажете: „Свърши се с нас, изчезна нашият живот, изгни!“ Но в житното зърно има повече вяра, отколкото у нас. Когато е погребано в почвата, то гние и се сплува, но веднага разбира езика на Слънцето и щом първите негови лъчи се появяват, казва си: „Аз няма да умра, аз ще възкръсна и ще принеса плод за други“, и в него се заражда енергия, и то почва да се стреми към слънцето. Завързва, узрява. Но хората не го оставят: вземат сърп и го изрязват. Неговите страдания не се свършват тук: след като го ожънат, стягат го в снопи, после бодват го с вили и го мятат в колата, занасят го на гумното и го слагат едно върху друго на големи, като планини, купи. След това прекарват над него коне и дикани. Какво бихте помислили вие, ако бяхте на негово място? През този процес минава и човешкият живот." /Житното зърно/

Повечето от плодните дървета растат и дават повече плод от житното зърно без да се грижат за тях. и са по вкусни от хляба. Хляба върви предимно със супата. А първаночално хората се хранеха със плодове. /nvknvk/

"Сега нека се обърнем към историята на Христовия живот, към историята на еврейския народ. Как ще си обясните това противоречие: един народ чака с хиляди години своя Избавител, своя Цар да дойде и му даде свобода, а в това време, когато Той се явява, именно еврейските първосвещеници и князе се оплакват против Него? " /Житното зърно/

Христос обичаше грешници а Бог беше наредил на свешениците да ги мразят. Естествено е да очакват че избавителят им ще е едно с учението на Бога. /nvknvk/

"човек, който иска да люби, трябва да опита най-големите страдания в света; който не е страдал, той не може да изпита този Божествен принцип на Любовта. "/Житното зърно/

Той е прав всички които обичат греха ще изпитат големи страдания /nvknvk/

"довели двама престъпници, единият бил сляп, а другият – без крака; престъплението им се състояло в следното: ходили да крадат ябълки; градинарят ги хванал и ги докарал пред съдията, но слепият взел да казва: „Аз съм сляп, аз не крадох ябълки, но си прострях ръцете и взех някои от земята“; а онзи, без крака, взел да вика: „Аз нямам крака и не мога да ходя да крада“. Съдията, след като размислил, рекъл: „Турете куция върху гърба на слепия“, и добавил: „Този, който има очи, е намерил ябълката, а онзи, който няма крака, а има ръце, е брал ябълките“. И действително, така са ги хванали." /Житното зърно/

Този пример показва колко вашият учител обича слабите хора. Че даже такива хора Господ съди а в великата Америка чийто президент завършва винаги с думите "Господ да благослови страната ни" /nvknvk/

Я В Л Е Н И Е Т О Н А Д У Х А "Тъй че имаме четири категории хора в света, които мъдруват: едни казват: „Светът е калпав, развратен, не заслужава да се живее“; други казват: „В него царува егоизъм, по-лош не може да бъде“; трети: „Светът е хубав, приятен“; те са по-близо до истината. А четвъртите кои са? Ония, които са влезли в Божественото училище и са почнали да се учат, т.е. да насаждат хубавите неща." /Явлението на Духа/

Излиза така че предимно богатите са най далновидните хора. Има и бедни щастливци но не много. Повечето са тъпаци защото богатите не им казват как се чупи ореха /nvknvk/

" Когато срещнете един идиот, да знаете, че в миналото, когато Духът е потропал на неговите врати, той не Му е отворил" Казвате за някого, че е глупав. Защо? Защото когато Духът е потропал някога на вратата на неговия ум, той Го е отхвърлил" /Явлението на Духа/

Бог се пази от такива защото те са "най опасните за Него": вълшебници и магове които не знае Бог какво ще направят в света, затова им сваля ума (аз също съм така но в лека форма) докато съгрешат така че той да е спокоен че няма да поклатят престола МУ. /nvknvk/

" Някои ги е страх от парите; само глупавите ги е страх." /Явлението на Духа/

Защото причината най слабия слуга да получи 1 талант(мнаса) -притчата на Исус е че той е най тъп от всички, защото даже го е страх (скрива в земята парите) да ги предаде на банкерите. /nvknvk/



Т А Л А Н Т И Т Е А какво е казал на онзи, който не е работил, а скрил таланта в земята? „Вземете му един талант и го дайте на онзи, който има пет, а него изхвърлете вън, в тъмнината, да се научи там да работи“. /Талантите/

Проблема е че този човек никога не е работил, в рая работи ли се??? и не знае как се спечелват пари(т.е как се забогатява в рая има ли пари???) /nvknvk/

" и благодарение още на ония пет таланта, способности, които притежава нашият ум за по-висш духовен живот, който показва как трябва да разработваме благата, които Бог ни дава, можем да се избавим от много беди в този свят." /Талантите/

Който няма пари той има и беди /nvknvk/

Изпитвайте духовете; когато дойде един дух, първо вземете и го изучете; ако е с два таланта, приемете го и го нагостете; ако е с един талант заровен, недейте го приема; с един талант ли е – вън; той е въшка, бълха, той е един вълк, който не можете да облагородите /Талантите/

А кой сега си прави пари в кредитната карта а по комунистическо време в банковата сметка докато тези бедните(лениви са защото са живяли в рая) с 1 талант живеят възможно най просто и бедно. /nvknvk/



Л Ю Б О В Т А



"И ако раздам целия си имот за прехраната на сиромасите и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползвам“. /Любовта/

след раздаването на целият имот не му остава нищо друго освен да се самоубие. /nvknvk/

" понеже всеки знае, че един оратор със силата на Словото може да влияе на тълпата." /Любовта/

Аз мислех че сме хора /nvknvk/

" Непослушните деца Господ ги слага камъни да трошат, а на послушните дава благородни занаяти" /Любовта/

Непослушните са тези които имат(или искат да имат) само 1 жена, а послушните са развратниците тези които ходят по жени цял живот даже след като се оженят съгрешават. Прав ли съм ??? /nvknvk/



С Ъ Н И Щ А Т А Н А Й О С И Ф "Светът ти казва, като онази жена: „Ела с мене, аз съм много хубава; иначе, ще влезеш в затвора“, /Сънищата на Йосиф/

Истина е който откаже да се чука(да съгреши грубо спрямо Бога) гледат да го избутат от тялото и да го хвърлят в ада. И тук е като в другите светове. /nvknvk/

"Кой, като е лежал на гърба си, е бил занесен на Небето и поставен там на високо положение" /Сънищата на Йосиф/

"5 Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата си"/ Псалм 149:5/ -Бог ми показа този стих /nvknvk/

"За неговия ум и за неговата доброта. Ако сме като него, светът ще ни отреди същото място; ако сме глупави и светът ще ни изхвърли."/Сънищата на Йосиф/

Елате при мене всички глупави и тъпи аз ще ви успокоя /nvknvk/

" Търпението е една черта в характера, с която човек не се ражда, но която се придобива с усилия" /Сънищата на Йосиф/

Новите хора(по новият модел) имат повече търпение от предишните следователно първите са нямали почти никакво /nvknvk/

"Всички обичат парите – узряването. Има някои хора, които не са узрели. Парите знаете ли какво са? Да сте узрели. Животът се състои в постепенно развитие на зеленината до узряването; този постепенен процес се нарича в науката еволюция, развитие."
..... когато тия плодове по дърветата на вашата градина почнат да узряват, тогава вие ще бъдете извадени от затвора и представени пред Господаря на тоя свят"

Е исус каза че Дяволът е господаря на света /nvknvk/



З А К O Н Ъ Т Н А С ЛУ Ж Е Н Е Т О Развратните и невежи слугини на какво ще научат децата? На това, което те знаят. /Законът на служенето/

Значи тези които викат слугините да им гледат децата са по развратни от тях(слугините) /nvknvk/

Слугата трябва да бъде много умен: глупав човек не може да слугува както трябва. /Законът на служенето/

пРИ Христос са най умните хора ама де им разума това ми кажете /nvknvk/

Дарвиновата теория казва, че преживяват само способните, здравите хора. Действително, ще преживеят само онези, които са духовно и морално здрави; ще преживеят и телесно здравите, ако имат тази вътрешна морална сила. /Законът на служенето/

Аз ще помогна да преживеят най неспособните тези които не разбират от високата философия на живота а вярват в предопределението /nvknvk/



ВАЖНОСТА НА МАЛКИТЕ НЕЩА Господ всякога се стреми към дребните, Той не се занимава с велики работи. Той е направил света, но управлението на целия свят не Му прави толкова удоволствие, колкото, когато се занимава с децата. Неговата работа е, когато види хора, че грешат, да ги учи и с това Той дава и на нас пример /Важноста на малките неща/

Щом на Господ не му прави удоволствие да управлява аз ще управлявам т.е ще се занимавам с големите работи докато той изправлява примерно един педераст. Имам впредвид той обича грешниците а пък аз сиромасите /nvknvk/



М И Р В А М "Горко ни! Земята е плачевен дол, животът е бреме, няма смисъл“. За глупавите хора, които не знаят и не желаят да свирят, които не знаят да стягат своите струни, които не слушат Капелмайстора, за тях, наистина, животът е без смисъл; но за онези, които могат да нагласят своята цигулка и да свирят, за тях животът има голям смисъл"/Мир Вам/

Значи глупавите са виновни за това че са глупави /nvknvk/

"Да възкръснеш – това значи да бъдеш господар на всички елементи, на всички сили, на всички мисли, на всички желания, на всички свои действия. И как човек може да възкръсне, когато не е господар на всички тия неща" /Мир Вам/

Значи човек да се научи да се подмладява чрез волята си т.е грешен или праведен вечно да живее. /nvknvk/

" Господ може да ни даде цигулка, струни, лък даром и учител може да ни хване и за него да плати, но ние ще трябва да изразходваме на ден 10 часа, да се научим да свирим – упражнението трябва да бъде от нас. И онзи, който не може да се упражнява така, той е човек ленив, неспособен, той не е достоен за Царството Христово." /Мир Вам/

На тези които не искат да се учат аз казвам вие сте достойни да влезете в царството на nvknvk.

"Затова Господ казва: „Ако не станете възприемчиви като децата, няма да влезете в Царството Небесно“; защото децата имат желание да изучат нещата,"

Децата чакат всичко на готово /nvknvk/

НЕОБХОДИМОСТА ДА ПОЗНАВАМЕ БОГА -НДПБ

Христос ясно казва: „Вечен живот е да познавате Бога“. „Да Го познавате“, ....Аз съм пътят, истината и животът /НДПБ/

"В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт. " Притчи 12:28 Христос не е пътят а ПРАВДАТА която не е вяра а ДЕЛА./nvknvk/

"Христос спасява умните и добрите. Никога Той не спасява лошите и глупавите хора. Спасява умните и добрите, които слушат и изпълняват Неговото учение."/НДПБ/

Умните хора са добри а глупавите лоши така ли?? /nvknvk/

КОЛКО ПО ГОРЕ СТОИ ЧОВЕК ОТ ОВЦА

На земята почиват само мързеливите и те почиват всеки ден. А трудолюбивите казват: „Когато се върне Христос при нас, тогава ние ще си починем“. Така трябва да схваща работата истинският християнин.

Приятелю ако тук не се научиш на почивка то и в небето ще се спукаш от работа. /nvknvk/

От планинския връх река с устрем слиза надолу, но тя не може да излезе нагоре. По същия начин повечето хора се търкалят и вървят надолу. А само човек, който може да се качи на планината, само такъв човек има воля; той може да премахне и победи известни спънки и съпротивления.

Ти фъшкийо срещу божиите ли закони заставаш??? /nvknvk/

"Христос ви съветва да сложите настрана буквара и читанката и да вземете граматиката; тя е полезна наука, тя учи как да говорим и четем правилно, къде да поставим „ят“ или „е“, „я“ или „а“, „ъ“ или „ж“. От всички се иска правилна мисъл, правилно съждение, правилно чувстване, правилно действане."

Този ми прилича на свидетел на Йехова те се учат на правилно произношение когато проповядват. /nvknvk/

И аз хваля светските хора в едно отношение. Една дама, която се приготвя да отиде на някоя вечеринка или на бал или в театър, гледайте колко труд полага в стаята, в която се облича: цял час тя се обръща насам – нататък, оглежда си лицето, носа си, ръцете си – всичко да е в изправност. Аз я хваля.

Сега разбирам че и учителят ви е бая суетен. Гледа да си нагоди примерите към учението си. /nvknvk/ "Да не мислите, че Господ ще ви приеме на Небето така, както сте. Не. Светските хора разбират това много по-добре. И затова Христос казва: „Синовете на този век са по-умни“. ...... Във всяко отношение препоръчвам светските хора, защото дават отлични примери и по схващане и по енергия и по приготовление. Ако бихме взели техния пример да го приложим в духовния свят, щяхме да стоим по-горе, отколкото сме сега.

Овцата, като види вълк, тропа с крак, иска да му каже: „Трябва да се махнеш от тук; не знаеш ли, че аз паса?“ Но той се хвърля и я изяжда. Толкова е тя умна!

Тук Бенисчо казва че Бог е сътворил света по най глупавият начин. Да овцата е божие дете което е живяло в истиснкият рай. Но сегашният бог -фъшкията ги е превърнал в овце и други животни. Характерът им е останал миролюбив както винаги/nvknvk/

Ф А Р И С Е Й И М И Т А Р

Някога един ангел, като гледал от Небето как един човек греши, обърнал се към Господа и Му казал: „Как търпиш тази ниска твар? Аз да бях на Твое място, бих очистил земята от нея“. Господ пратил ангела на земята да се въплъти и го оставил в същото положение и ангелът направил два пъти повече грехове от онзи човек, когото той осъждал /Фарисей и Митар/

А представи си че не съгреши какво ще направи Бог/nvknvk/

Според мен фарисеят има право да се моли така не е лошо. Това е радост голяма че познаваш Бога че те чува че, че си праведен. Исус издребнява нарочно когато казва че комара прецеждат а камилата поглъщат./nvknvk/

УСЛОВИЯТА ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

Аз ги намерих, намерих философския камък .... И право е казано: „Открил Си го на младенците“. – Този млад момък не е далеч от истината. Той е проумял първообразния език, на който Господ е говорил. Неговите изводи и схващания показват, че той разбира оригинала, от който черпи вдъхновението си.
http://geocities.com/nvknvk_2000 или http://nvknvk.narod.ru

Когато вие изменяте реда на нещата, трябва да измените същевременно и законите, които регулират формите на нещата.

Най сетне се изпусна /nvknvk/

Тази риба, която научи друга да си направи дробове, ще бъде най-учената риба.

Е който се научи да си прави сперма е най големият мъж така ли??

Ангелите именно внасят в нас познанието за Бога, без което не можем да имаме никакъв живот в себе си

Значи всички пророци са били и са ангели нали??? /nvknvk/

Не бива никакви удове да се режат, защото колко милиони години е отнело туй сляпо черво на Господа да го направи,

Ако Господ е правил едно черво милиони години то колко е правил душата. /nvknvk/

а във вейките на това последното ще се появят пъпките и цветовете на свръхсъзнанието – на ангелите. .....Когато това стане, то ще бъде признак на духовната пролет, човешката душа ще се намери в областта на безсмъртието, извън ноктите на смъртта, греха и престъпността

Тук Бениса несъзнателное е казал че на който му поникне чакра сахарсара ще стане безсмъртен ангел. Това е верно но трябва много да се пазите да не би от ангели да станете смъртни нали така??? /nvknvk/

"В новото раждане човекът се освобождава от кармичния закон на причините и последствията: вие сте тогава свободни граждани, господари, никой не може да властва над вас"

А ако съгреши кой ще го накаже /nvknvk/

Защото страхливите, малодушните, няма да наследят Царството Божие.

Заека защо бяга от вълка. това е природен закон /nvknvk/




ПРОДЪЛЖИ НАТАТЪК


ЗАБЕЛЕЖКА:
"СВОБОДНИЯ ИЗБОР Е ТОЛКОВА ПО НЕУБОСЛОВЕН ОТ ЧУЖДА ВОЛЯ, И КАТО ТАКЪВ СЕ ЯВЯВА СВОБОДЕН ИЗБОР, КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ФАКТИ СА ДАДЕНИ НА ЧОВЕКА ЗА ДА РАЗБЕРЕ КОЕ ДОБРО И КОЕ ЗЛО, ТЪЙ КАТО ОБАЧЕ ТАКЪВ НЕ СЪЩЕСТВУВА, ИЛИ АКО Е, ТО ТОЙ Е БИЛ ПРЕДИ РАЖДАНЕТО СЛЕДОВАТЕЛНО ЕДНИ СА ОВЦИ, А ДРУГИ КОЗИ, ТРЕТИ ОВЧАРИ, ЧЕТВЪРТИ ВЪЛЦИ, ИМА И КУЧЕТА ПОМОЩНИЦИ
1 1